Hai bài thuốc chữa bệnh đầy hơi đơn giản mà hiệu quả

Hôm nay

18 oC

Mây âm u

Nhiệt độ từ 13 oC đến 22 oC

Bình minh: 06:38

Hoàng hôn: 17:38

Hướng gió:

Tốc độ: 11 Km/h

Hướng gió: 128°

Trạm khí tượng: Doi Can Street, Hanoi

Kinh độ:

105.85

Vĩ độ:

21.02

Nhiệt độ hóa sương:

11 oC

Tầm nhìn:

10.0 Km

Độ ẩm:

64%

Áp suất:

1029 mb

 • 23/01

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  23 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  13 oC

  12oC

  Hơi Có Mây

  Nhiệt độ từ 13 oC đến 23 oC

 • 24/01

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  24 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  17 oC

  12oC

  Hơi Có Mây

  Nhiệt độ từ 17 oC đến 24 oC

 • 25/01

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  23 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  16 oC

  12oC

  Trời Âm U

  Nhiệt độ từ 16 oC đến 23 oC

Hôm nay

26 oC

Trời Ðẹp

Nhiệt độ từ 22 oC đến 32 oC

Bình minh: 06:19

Hoàng hôn: 17:50

Hướng gió:

Gió thay đổi!

Tốc độ: 8 Km/h

Hướng gió: 0°

Trạm khí tượng: Ho Chi Minh

Kinh độ:

106.69

Vĩ độ:

10.78

Nhiệt độ hóa sương:

20 oC

Tầm nhìn:

8.0 Km

Độ ẩm:

69%

Áp suất:

1015 mb

 • 23/01

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  32 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  23 oC

  12oC

  Hơi Có Mây

  Nhiệt độ từ 23 oC đến 32 oC

 • 24/01

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  32 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  23 oC

  12oC

  Mây Âm U

  Nhiệt độ từ 23 oC đến 32 oC

 • 25/01

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  33 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  24 oC

  12oC

  Có Thể Có Dông

  Nhiệt độ từ 24 oC đến 33 oC

Hôm nay

15 oC

Mây Âm U

Nhiệt độ từ 13 oC đến 22 oC

Bình minh: 06:34

Hoàng hôn: 17:34

Hướng gió:

Đông Bắc

Tốc độ: 8 Km/h

Hướng gió: 50°

Trạm khí tượng: Phu Lien

Kinh độ:

106.68

Vĩ độ:

20.86

Nhiệt độ hóa sương:

13 oC

Tầm nhìn:

6.0 Km

Độ ẩm:

88%

Áp suất:

1027 mb

 • 23/01

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  22 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  13 oC

  12oC

  Trời Ðẹp

  Nhiệt độ từ 13 oC đến 22 oC

 • 24/01

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  22 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  16 oC

  12oC

  Hơi Có Mây

  Nhiệt độ từ 16 oC đến 22 oC

 • 25/01

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  23 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  16 oC

  12oC

  Trời Âm U

  Nhiệt độ từ 16 oC đến 23 oC

Hôm nay

26 oC

Trời Âm U

Nhiệt độ từ 23 oC đến 30 oC

Bình minh: 06:21

Hoàng hôn: 17:55

Hướng gió:

Bắc Đông Bắc

Tốc độ: 14 Km/h

Hướng gió: 20°

Trạm khí tượng: Can Tho Airfield

Kinh độ:

105.78

Vĩ độ:

10.03

Nhiệt độ hóa sương:

21 oC

Tầm nhìn:

10.0 Km

Độ ẩm:

74%

Áp suất:

1016 mb

 • 23/01

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  31 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  23 oC

  12oC

  Hơi Có Mây

  Nhiệt độ từ 23 oC đến 31 oC

 • 24/01

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  31 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  23 oC

  12oC

  Có Thể Có Mưa

  Nhiệt độ từ 23 oC đến 31 oC

 • 25/01

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  31 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  24 oC

  12oC

  Có Thể Có Dông

  Nhiệt độ từ 24 oC đến 31 oC

Hôm nay

23 oC

Mưa

Nhiệt độ từ 12 oC đến 16 oC

Bình minh:

Hoàng hôn:

Hướng gió:

Đông Bắc

Tốc độ: 16 Km/h

Hướng gió: 50°

Trạm khí tượng: Da Nang

Kinh độ:

108.21

Vĩ độ:

16.07

Nhiệt độ hóa sương:

19 oC

Tầm nhìn:

10.0 Km

Độ ẩm:

70%

Áp suất:

1023 mb

 • 23/01

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  16 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  13 oC

  12oC

  Có Thể Có Mưa

  Nhiệt độ từ 13 oC đến 16 oC

 • 24/01

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  18 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  14 oC

  12oC

  Có Thể Có Mưa

  Nhiệt độ từ 14 oC đến 18 oC

 • 25/01

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  18 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  14 oC

  12oC

  Mưa

  Nhiệt độ từ 14 oC đến 18 oC

Hôm nay

23 oC

Mưa

Nhiệt độ từ 16 oC đến 19 oC

Bình minh: 06:24

Hoàng hôn: 17:38

Hướng gió:

Đông Đông Bắc

Tốc độ: 16 Km/h

Hướng gió: 60°

Trạm khí tượng: Hue

Kinh độ:

107.58

Vĩ độ:

16.48

Nhiệt độ hóa sương:

20 oC

Tầm nhìn:

8.0 Km

Độ ẩm:

83%

Áp suất:

1025 mb

 • 23/01

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  20 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  17 oC

  12oC

  Có Thể Có Mưa

  Nhiệt độ từ 17 oC đến 20 oC

 • 24/01

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  20 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  17 oC

  12oC

  Có Thể Có Mưa

  Nhiệt độ từ 17 oC đến 20 oC

 • 25/01

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  21 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  18 oC

  12oC

  Mưa

  Nhiệt độ từ 18 oC đến 21 oC

Hôm nay

24 oC

Trời Âm U

Nhiệt độ từ 21 oC đến 26 oC

Bình minh:

Hoàng hôn:

Hướng gió:

Bắc

Tốc độ: 16 Km/h

Hướng gió: -9999°

Trạm khí tượng: Ninh Diem, Ninh Diêm

Kinh độ:

109.19

Vĩ độ:

12.25

Nhiệt độ hóa sương:

21 oC

Tầm nhìn:

8.0 Km

Độ ẩm:

83%

Áp suất:

1020 mb

 • 23/01

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  26 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  21 oC

  12oC

  Có Thể Có Mưa

  Nhiệt độ từ 21 oC đến 26 oC

 • 24/01

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  27 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  22 oC

  12oC

  Trời Âm U

  Nhiệt độ từ 22 oC đến 27 oC

 • 25/01

Let’s block ads! (Why?)